Veronica Skjetlein

veronica.skjetlein@abilator.no

934 39 777

 

Veronica har tjue års erfaring som konsulent og rådgiver, med fokus innenfor strategisk rådgiving, endringsarbeid og prosessledelse. Veronica har en brennende interesse for å formidle praktiske og involverende metoder for å løse komplekse utfordringer i organisasjoner og samfunn. Hun startet derfor prosessledelsesutdanningen PLAYMAKER i 2013, sammen med tre andre erfarne prosessledere. Veronica har jobbet i store konsulentbedrifter, deriblant Capgemini, både i Sverige og Norge. Veronica har ledet rådgivningsteam for flere konsulentbedrifter og har et spesielt engasjement innenfor ledelse og utvikling.