Trude Opsal

trude.opsal@dnb.no
971 14 884

Trude Opsal arbeider som markedssjef for DNB Bank ASA, DNB Finans.  Hun har jobbet i DNB i ulike roller siden 2002, og har i tillegg erfaring fra Telenor og norsk luftfart.  8 års erfaring fra Luftfartsverket og seksjonsleder i kommersiell avdeling  under utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen.  Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), samt engelsk grunnfag. Styremedlem i Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, samt meddommer i Frostating Lagmannsrett.  Tidligere leder i Econa Trøndelag. Godt kontaktnett i Trøndersk næringsliv.  Engasjert, tydelig og strukturert.