Randi Wenche Haugen

randi.haugen@ntnu.no
918 74 119

Randi Wenche Haugen var direktør i Olavsfestdagene fra 2008 til 2013. Hun ledet festivalen gjennom svært turbulent farvann og lyktes sammen med sin stab å gjenreise Olavsfestdagene til en viktig festival for Trondheim. Haugen fortsatte som leder innen innovasjon og entreprenørskap og er i dag ansatt som formidlingssjef ved NTNU Vitenskapsmuseet.  Hun er utdannet musiker og pedagog med mange års bred praksis innen feltet og var i 22 år kulturjournalist i NRK P2. Randi Wenche Haugen har mottatt både Zonta-prisen og Årets Arenakvinne for godt lederskap.