Michael Momyr

michael@momyr.no
906 95 300

Michael Momyr har de siste to årene arbeidet som selvstendig rådgiver i vindkraftbransjen. Fra høsten 2015 ble han valgt til medlem i Trondheim bystyre og er nestleder i byutviklingskomiteen. Han er utdannet i Forsvaret på 70-tallet og arbeidet i to år som befal. I tjue år drev han familiegården med produksjon av melk og kjøtt. Han har vært politisk aktiv hele livet og var ordfører i Åfjord på 90-tallet, har vært gruppeleder på Fylkestinget og satt en periode på Stortinget. Han har arbeidet fire år i NHO og de sju siste årene før han startet egen rådgivningsvirksomhet var han rådmann i Roan kommune. Michael er god til å bygge relasjoner og god til å formidle et budskap.