Kristin Landrø

krlandro@gmail.com
957 66 146

Kristin Landrø har sin bakgrunn fra pedagogikk og service. Med en tilnærming forankret i disse to områdene ligger hennes styrke i å legge til rette for læring, vekst og utvikling. Kristin er ansatt som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hun har en mastergrad i rådgivningspedagogikk, en omfattende veilederutdannelse med fokus både på individ – og gruppenivå, samt en coachingutdannelse. Mye erfaring med veiledning og undervisning av enkeltpersoner og grupper, med lederutvikling, kommunikasjon og karriererådgivning. I tillegg har hun 16 års erfaring som kabinsjef/kabinansatt i flyselskap.