Inga Amundsen

inga.amundsen@hotmail.com

948 38 220

Inga er arkitekt hos PKA arkitekter, hvor hun arbeider med små og store prosjekter, som blant annet helsebygg, bolig og næringsbygg. I 2019 tok hun Mastergrad i Arkitektur og mottok en pris for sin oppgave «industrikulturens dialektikk – en lokalproduksjon som sammenvever identitet og erindring på Røros.» Hun har bodd seks år i Danmark hvor hun har studert på Århus Arkitektskole og gått på den kreative høyskolen, Krabbesholm. Hun har siden ung alder hatt en høy arbeidsmoral og vært innom de fleste yrker, alt fra avisbud, salgsmedarbeider og skuespiller.