Lisa J. Vespestad

lisa.vespestad@gmail.com
913 37 219

Lisa Vespestad er hodejeger i firmaet Vespestad – www.lisavespestad.no. Hun har 20 års erfaring som senior bedriftsrådgiver i TotalConsult med hovedtyngden innen Executive Search, utvelgelse/rekruttering mot høyere lederstillinger og nøkkelstillinger i offentlige og private virksomheter. Karriereveiledning, organisasjonsanalyse, teamutvikling, nedbemanning og styrevervrekruttering. Lang og variert arbeidserfaring fra maritim sektor, oljebransjen, rederivirksomhet, byggetilsyn i Japan og radiooffiser i utenriksfart. Ledererfaring, internasjonalerfaring, lærererfaring og prosjektledelse. Stort nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Stort engasjement med god samfunnsforståelse og dømmekraft. Mål- og resultatorientert.