Gry Mette D. Haugen

Gry Mette D. Haugen er forskningsleder ved NTNU samfunnsforskning, og har tidligere vært nestleder ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB). Hun har doktorgrad i sosiologi, internasjonal diplom i markedskommunikasjon, og har publisert i nasjonale og internasjonale forskningskanaler. Hun er godkjent familierådskoordinator. Hun har ledet flere forskningsprosjekter og arbeidet med ulike tema; familieendring, fattigdom, funksjonsnedsettelse, forbruk, barns oppvekstsvilkår, mekling, barnevern, innvandring, integrering, ekstrem kontroll, tverretatlig samarbeid m.m. Hun har bred undervisnings- og veiledererfaring.