Berte Figenschou Amundsen

bfa@ngu.no
975 30 861

Berte Figenschou Amundsen har siden 2011 vært avdelingsdirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges geologiske undersøkelse, NGU. Dette er en statlig etat under Nærings- og Fiskeridepartementet. Hun har 15 års ledererfaring fra ulike virksomheter og nivå; NRK, COOP Orkla Møre BA og BIBSYS. Hun har vært styremedlem i Vinterfestspill i Bergstaden, Røros siden 2003. Av utdanning har Berte endringsledelse, anvendt organisasjonspsykologi, media, TV-produksjon og innspillingsledelse, konseptutvikling, språk og coaching fra NTNU, BI og NRK. Hun er innovativ, uredd og resultatorientert.