Bård Bjerkaker

bard.bjerkaker@gmail.com
900 67 007

Bård Bjerkaker er utdannet cand. Mag/adjunkt med hovedvekt på samfunnsfag og språk. Han har nær 30 års erfaring med strategisk, taktisk og operativt kommunikasjonsarbeid i store og små virksomheter både i offentlig og privat sektor, i eget rådgivingsselskap og i kommunikasjonsbyrå. Han har innehatt roller som kommunikasjonsdirektør, informasjonssjef og pressetalsmann i større offentlige og halvoffentlige virksomheter, redaktør og daglig leder i privat sektor. Bjerkaker arbeider i dag som kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, innenfor prosjekt Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.