gudoghvermann

«GudogHvermann er en nettverksforening som byr på inspirasjon til andres visjoner og gode ideer»

GudogHvermann er en nettverksforening med 20 medlemmer som har som ambisjon å være konstruktive bidragsytere i å realisere egne og andres visjoner og ideer. GudogHvermanns medlemmer er folk med erfaring, kompetanse og nettverk fra mange ulike fagområder, som møtes jevnlig for å gi innspill og råd til virksomheter som ber om GudogHvermanns mening.

Den som inviterer GudogHvermann til møte tar også ansvar for servering og legger til rette for et spennende, utfordrende og hyggelig møte for medlemmene. Dette har gitt oss mange veldig spennende og meget trivelige medlemsmøter, og vertskapene for møtene har fått mange nyttige innspill.

 

 

Design og uvikling gjort av Klipp og Lim Media AS